ADA İLKYARDİM MERKEZİ
ACİL DURUM KROKİ ÇİZİMİ
Acil Durum Kroki Çizimi

İşverenlere; Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca Acil Durum Planı hazırlanırken işyerini ve işyerinin bölümlerini de gösteren Acil Durum Kaçış Krokisi çizme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kroki aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Acil durum krokileri hakkında çalışanlar bilgilendirilerek işyeri içerisinde kolay görülebilecek yerlere asılmalıdır.