ADA İLKYARDİM MERKEZİ
İLK YARDIM EĞİTİMİ
İlk Yardım Eğitimi

'Ada İlk Yardım Eğitim Merkezi' olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili Sakarya eğitim merkezimizde ilk yardım eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir. Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi’nin amacı; tüm bireylere ilk yardım bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Kurumumuz Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.

Bu eğitim programında aşağıdaki konular işlenmektedir.

1. Genel İlk Yardım Bilgileri

2. Hasta/Yaralı Olay Yerinin Değerlendirilmesi

3. Temel Yaşam Desteği ve OED Kullanımı

4. Kanamalarda İlk Yardım

5. Yaralanmalarda İlk Yardım

6. Yanık, Donma, Sıcak Çarpmasında İlk Yardım

7. Kırık, Burkulma, Çıkıklarda İlk Yardım

8. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

9. Zehirlenmelerde İlk Yardım

10. Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

11. Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

12. Boğulmalarda İlk Yardım

13. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Kimler Eğitime Katılabilir:

En az ilk okul mezunu, 18 yaşını doldurmuş herkes ilk yardım eğitimlerine katılım sağlayabilir.

İlgili her yılın eğitim ücreti İl Komisyonu tarafından belirlenmekte olup, kişiye ve gruplara özel fiyat indirimi uygulanabilmektedir.

Eğitim Süresi:

Temel İlk Yardım Eğitimi, 2 gün (16 saat) sürmekte olup, eğitim tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen gün ve saatte sınav gerçekleştirilmektedir. Teorik ve uygulamalı sınavda 85 ve üzere puan alan katılımcılar “İlk Yardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı” almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Yenileme Eğitimi, daha önce ilk yardımcı sınavlarında başarılı olarak belgelerini almış kişilerin 3 yıl sonra 1 gün (8 saat) eğitime katılarak geçerlilik süresini tekrar uzatan eğitim programıdır. Bu eğitim programında sınav yapılmamakta olup, tüm işlemler kurumumuzca tamamlanmaktadır.

İlk yardım eğitimi alması gereken personel sayısı

İşyerlerinde çalışan personel sayısı ile işyerinin ait olduğu tehlike kategorisine (sınıfına) göre çalıştırılacak ilk yardımcı sayısı değişiklik arz eder.

Buna göre;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için en az 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar en az 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar en az 1 ilkyardımcı,

bulundurulması yasal bir zorunluluktur.