ADA İLKYARDİM MERKEZİ
İLK YARDIM EĞİTİMİ
İlk Yardım Eğitimi

'Ada İlk Yardım Eğitim Merkezi' olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili Sakarya eğitim merkezimizde ilk yardım eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir. Sizler bizim için değerlisiniz. Kalitemizden ve Gerçek Profesyonellik anlayışıyla hizmetlerimizi vermekteyiz. Kaliteli ve güvenilir hizmet bizim işimiz.

Eğitimin amacı, fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

Kurumsal başvurular için bilgi@adailkyardimerkezi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi içermektedir. 5 kişi ve üzeri başvurularınızda ilk yardım yönetmeliğine uygun yerde eğitim için kurumunuzda eğitim verebilmekteyiz.

İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre  iş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için en az 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar en az 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar en az 1 ilkyardımcı,

bulundurulması zorunludur.

İlk Yardım Eğitimi Nedir?
İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimdir.

Eğitime Kimler Katılabilir?
İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur. İster bireysel olarak isterseniz kurum olarak eğitimlerimize başvurabilirsiniz.

a) İlkyardım eğitimi,
b) Temel yaşam desteği eğitimi,
c) OED eğitimi,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi,
 

Yeterlilik:
a) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
b) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmamaktadır.
c) Sınav kurallarına uymadığı için(kopya çekme ve sınav geç gelme gibi) sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
d) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde 2. sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
e) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.
f) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
g) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta içi mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İlk Yardım Eğitimi:

·         Temel yaşam desteği, oed kullanımı ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım

·         Bilinç bozukluklarında ilk yardım

·         Kanamalar

·         Şok ve göğüs ağrısında ilk yardım

·         Yaralanmalarda ilk yardım

·         Boğulmalarda ilk yardım

·         Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım

·         Acil taşıma teknikleri

·         Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım

·         Zehirlenmelerde ilk yardım

·         Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım

·         Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

Temel Yaşam Desteği Eğitimi:

·         Erişkinde temel yaşam desteği ve oed kullanımı

·         Çocuklarda temel yaşam desteği ve oed kullanımı

·         Bebeklerde temel yaşam desteği ve oed kullanımı

Afetlerde İlk yardım Eğitimi:

·         Genel ilk yardım bilgileri

·         Temel yaşam desteği

·         Kanamalarda ilk yardım

·         Kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım

·         Acil taşıma teknikleri

Sınav ve Sertifikasyon
Yapılacak eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı Acil Şubesinde bakanlık eğitmenleri tarafından yazılı ve uygulamaya dayalı sınav yapılmaktadır. Yazılı sınavdan BAŞARILI olan kursiyer uygulama sınavına katılmaya sınav hakkını kazanır. Uygulama sınavından da BAŞARILI olan kursiyer sertifika hakkını kazanır. Sınavlardan başarılı olan kursiyerin sertifikası ve İlk yardımcı kimliği merkezimiz tarafından kendisine gönderilir. Bu sertifikanın alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliği vardır.

Kayıt İçin;

Temel Eğitim için;

1) Kimlik Fotokopisi (1 Adet) – 2) Vesikalık Resim (1 Adet)

Yenilme Eğitim Başvurusu için;

1) Kimlik Fotokopisi (1 Adet) – 2) İlkyardımcı Sertifikası yada kimliği fotokopisi (1Adet) 3) Vesikalık Resim (1 Adet)

Dilerseniz evraklarınızı iletişim numaralarımızdan whatsap üzerinden de gönderebilirsiniz ya da iletişim bilgilerimizde yazan mail adresimize iletebilirsiniz.

BAŞVURULARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR …