ADA İLKYARDİM MERKEZİ
ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA
Acil Durum Eylem Planı Hazırlama

Acil durum, işyerinde müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren; yangın, sabotaj ve patlama gibi durumlardır. Acil durum planı ise acil durum anında uygulamaya konması gereken iş ve eylemler bütününe verilen addır. Her firmanın kendine özel acil durum planı olması gerekmektedir.

Acil eylem planı işyerlerinin barındırdığı riskler göz önüne alınarak çalışanları hazırlıklı tutmaya yönelik dizi planı, tatbikat ve iş bölümünü içerir. Yaşanılan acil durumlarda insanlar için her bir saniye hazine değerindedir. Bu nedenle herkes bu acil durum anlarında kendi görevlerini bilmeli ve buna yönelik eylemleri gerçekleştirmelidir. Bu sayede kargaşa olmaz ve sistematik bir davranış sergilenmiş olur.